Borgerforeningen

Borgerforeningen er startet af lokale borgere i 1980, og har siden arbejdet for byens udvikling og borgernes ønsker. Bestyrelsen består af 7 lokale borgere som vælges for 2 år ad gangen, samt 2 suppleanter, som vælges for 1 år. Der afholdes generalforsamling hvert år i første kvartal. Borgerforeningen har gennem årerne bl.a. arbejdet for: busforbindelser, snerydning, udstykninger, børnepasning, fartsænkning mm.

Derudover står foreningen bag en del arrangementer for byens borgere: f.eks. fællesspisning, juletræstænding, Sankt Hans arrangement, børnedyrskue, strikkecafé, skov-kaffe m.m. og sammen med andre foreninger julestue, græskar-skæring og byfest.

Foreningen ønsker at arbejde med de ønsker, behov og udfordringer der løbende vil opstå.

Lumby og omegns borgerforening har CVR nummer: 34567662