Lumby

Navnet Lumby er tidligst nedskrevet i 1231 i formen Lyungby. Stednavnet forklares som byen med lyngen eller det lyngklædte område. Lumby ligger nord for Odense ved overgangen til et vidtstrakt fladt landskab, kaldet Sletten. Sletten dækker nogenlunde området, som førhen var Skam og Lunde Herred, så Lumby lå placeret lige på kanten af Sletten, på grænsen til Nordfyn.

Byen er antagelig anlagt i vikingetiden omkring 800. Byen ligger nær Odense Fjords inderste del, og man kan levende se for sig, at vikinger har kunnet sejle ind i fjorden, gå i land på stranden ud for Lumby og gå opad mod selve byen.Førhen strakte kysten sig længere ind i landet, tættere på kirken.

Lumby kirke, byens ældste bygning fra omkring år 1200, rejser sig således på toppen af en terrænskråning, på grænsen mellem et jævnt bakket landskab i vest, og kystlandskabet langs Odense Fjord i øst.

I biskop Jacob Madsens visitatsbog (1588-1604) noteres det, at Lumby har 60 tiendeydere, altså gårdmænd, hvilket er rigtig mange. Så Lumby har været områdets mest velhavende by på det tidspunkt i historien, og havde derfor det bedste præstekald i Lunde Herred.

Lumby ligner den dag i dag præcis det, den er – en gammel landsby med en snoet hovedgade, anlagt hensigtsmæssigt i landskabet.Langs hovedgaden ligger både ældre huse og gårde samt nyere bebyggelse fra forskellige tidsperioder. Man kan stadig tydeligt se, at Lumby er anlagt med huse og gårde samlet på begge sider af en hovedgade, og den tilhørende jord har liggetfortrinsvis øst og vest for landsbyen.

Byen har i dag knap 800 indbyggere. Der er en skole til og med 6. klasse, en børnehave, samt en ret stor centerafdeling for børn med udviklingsforstyrelse. Lumby Skole er således byens største arbejdsplads og ligeledes midtpunkt for mange af byens foreningsaktiviteter.

På den anden side af Bladstrupvej, lige nord på Lumby, ligger en gammel mølle fra 1820. Møllen er særdeles velholdt og stadig funktionsdygtig, takket været Mølleforeningens arbejde med at skaffe penge og vedligeholde møllen. Møllen er Lumbys vartegn og samlingspunkt for områdets beboere.

Lumby er i dag kendetegnet ved et rigt foreningsliv og mange aktive beboere. Der er bl.a. forsamlingshus, idrætsforening, skytteforening, lokalhistorisk arkiv, borgerforening samt flere andre foreninger. Der er rig mulighedfor at engagere sig i en eller flere af byens mange foreninger. Man vil blive taget godt imod og værdsat for sin indsats. Det er samtidig en god måde som ny beboer at lære lumbyerne at kende og blive en del af byens fællesskab.

Lumby ligger midt i landskabet, er et stille og fredfyldt sted, omgivet af naturen. Der er fine muligheder for gåture og udendørs aktiviteter. Man kan gå en tur på kirkestien mellem Lumby og udflytterlandsbyen Lumby Tårup, eller på trampestien, som starter i Løkkegravene, eller man kan gå en tur i Præsteskoven. Her er der madpakkehus, en lille sø, bålplads og brænde.

Man kan være næsten helt sikker på at møde andre beboere, når man går en tur. En fin lejlighed til at hilse på hinanden og få sig en hyggelig snak. Lumby er et trygt sted at vokse op. Det eret sted, hvor man kan finde stilheden, men også samvær, aktivitet og oplevelsen at være en del af noget, der giver mening.