Lumby Taarup

Tårup er nævnt første gang i 1423 i formen Thorpæ. Tårup kommer af thorp, som betyder udflytterbebyggelse. Bebyggelsesnavne på -torp anses for dannet i middelalderen. 

En udflytterbebyggelse er en landsby, som er anlagt ved udflytning fra moderbyen (adelbyen), som i dette tilfælde er Lumby. Bebyggelsen benævnes ofte Lumby-Torp.

Byens 16 gårde, ligger placeret på begge sider af den nord-sydgående slyngede vej gennem byen. Gårdene ligger på begge sider af vejen, men i udpræget grad, med gårdene øst for vejen i den sydlige del og vest for vejen i den nordlige del. I den nordlige del, ligger 4 gårde langs en vejudgrening mod vest. Gårdene ligger med regelmæssig afstand indbyrdes. Vejen følger i nogen grad terrænet.