Tunnel under Bladstrupvej

Cykelstien indrettes som en Supercykelsti i 3 meters bredde og med belysning på stien. Belysningen vil blive placeret langs med marken vest for stien, og lyset vil blive rettet ned på stien.
Cykelstien vil passere ned under Bladstrupvej i en stitunnel, som bliver 5 meter bred og ca. 3 meter høj. Der etableres også belysning inde i selve tunnelen for at øge trygheden.

Arealerne langs med stien vil blive beplantet med blomstergræs og spredte beplantninger bestående af buske og træer. Der vil desuden blive anlagt en sø til opsamling af det regnvand, som lander på stien, og en serviceplads til vedligeholdelse af sø og tunnel. Denne placeres ved siden af søen, med overkørsel til Slettensvej.
Når anlægget står færdigt, vil Det Fynske Kunstakademi stå for udsmykning i eller omkring tunnelen.

Bilag 1 viser projektet på en samlet plan. Bemærk dog, at planen kun er foreløbig, og at f.eks. beplantningen og andre detaljer ikke er endeligt fastlagt.

Der, hvor stien slutter til H.C. Lumbyes Vej, etablerer vi en hævet flade i asfalt. Hastigheden sænkes til en anbefalet hastighed på 30 km/t på dette sted, som vist på illustrationen ovenfor.
Selve stikrydsningen er vist på skitsen herunder. Udformningen ligger ikke helt fast, men vil blive fastlagt inden for den nærmeste periode.
Fortovet langs med Høstblomsten 1-10 til Slettensvej flyttes over på den modsatte side af vejen.

Tidsplan
Medio marts 2023: Arkæologiske registreringer

April 2023: Anlægsarbejdet sættes i gang

Sommer 2023 (uge 26-32): Bladstrupvej spærres vest for Slettensvej/omkørselsrute Tunnel bygges ind under vejen

Efterår 2023: Cykelstien åbner

Ultimo 2023: Plantearbejder

Kunstnerisk udsmykning (udføres senere)