Helhedsgruppen

Helhedsgruppen under Lumbyaftalen

Januar 2024

 

Helhedsgruppen under Lumbyaftalen arbejder med udvikling af Lumby i fremtiden.

 

I april-juni 2023 blev der arbejdet med et forslag til udstykningsmuligheder for flere boliger i fremtiden. Dette forslag blev indsendt til Odense Kommunes kommende kommuneplan inden deadline d. 21.6. 2023.

 

Derefter er der arbejdet med et forslag til vandrestier fra Præsteskoven til Strandager, samt en forlængelse markvejen, som går langs Strandløkkevej, så man vil kunne gå til det nye rekreative område ved Evenrenden, uden at skulle ud på vejen.

Der skrives i øjeblikket fondsansøgninger til projektet.

 

Der er udtrykt ønske om, at man derefter skal forsøge at arbejde med at integrere det blinde stykke Slettensvej, som adskiller Kanefarten med resten af byen, bedre i byen. Forslag hertil modtages meget gerne.

 

Helhedsgruppen:

Rune Bøwig

Frans Lindsten

Michael Jensen

Jørgen Hansen

Jens Holm

Stig Olsen

Erik Toft Knudsen

Hanne Sørensen