Helhedsgruppen

Helhedsgruppen under Lumbyaftalen

Januar 2024

Helhedsgruppen under Lumbyaftalen arbejder med udvikling af Lumby i fremtiden.

I april-juni 2023 blev der arbejdet med et forslag til udstykningsmuligheder for flere boliger i fremtiden. Dette forslag blev indsendt til Odense Kommunes kommende kommuneplan inden deadline d. 21.6. 2023.

Derefter er der arbejdet med et forslag til vandrestier fra Præsteskoven til Strandager, samt en forlængelse markvejen, som går langs Strandløkkevej, så man vil kunne gå til det nye rekreative område ved Evenrenden, uden at skulle ud på vejen.

Der skrives i øjeblikket fondsansøgninger til projektet. Det samlede projekt, er budgetteret til ca. 650.000 kr., efter 6 afslag, har vi i Juni 2024, fået tilsagn om 200.000 kr. fra friluftsrådet.

Efter opfordring fra flere borgere, er gruppen begyndt at se på muligheder, for at integrere Kanefarten mere i resten af Lumby, ved eventuelt at bryde noget af asfalten på Slettensvej op, og erstatte med grønne oaser og cykelvenlige tiltag.

Helhedsgruppen:

Rune Bøwig

Frans Lindsten

Michael Jensen

Jørgen Hansen

Jens Holm

Stig Olsen

Erik Toft Knudsen

Hanne Sørensen