Bybussen

Hermed en lille opdatering og status omkring dialogen med Odense Kommune omkring bybus. Mandag d. 4/12-23 havde kommunen inviteret Borgergruppen til mødemed henblik på at fremvise de 2 modeller, der er udarbejdet for at forbedre adgangen til stoppestederne ved Otterup landevejen. Byen var repræsenteret af Rune Bøwig, Stig Olsen og jeg selv. Alle, der var med til første møde havde fået muligheden for at møde op. Vi fik lejlighed til at kommentere på de forslag, der ville blive lagt op til politisk godkendelse.

Flere har undret sig over, hvorfor rute 140 ikke bare kan slå et smut indenom byen. Det forslag har vi selvfølgelig også fremført, men både Fynbus og et fuldstændig enigt politisk udvalg og forvaltning har sagt klart nej hertil. Det skyldes et hensyn til, at så ville andre lokalsamfund ønske det samme, hvorved modellen om hurtige, direkte ruter fra yderområder til centrum så går fløjten. Det er den måde, man tilrettelæggere alle rutebilerne efter. Ligeledes har vi foreslået, at nogle af busserne til Stige, kunne køre omkring Lumby, hvilket også er afvist.

Kommunens oplæg til ny påstigning til rute 140 er nu i mandags godkendt politisk, og dermed har man fra kommunens side forsøgt at afbøde ulemperne ved stoppestederne på Otterupvejen ved at tilføre ressourcer til nye stoppesteder. Fakta er, at de to stoppesteder på hver sin side af landevejen flyttes dertil hvor Grønnegyden engang er spærret af Otterupvejen. Ikke mindst til gavn for dagplejemødre, skole og ældre og gangbesværede beboere. Fynbus har tilkendegivet, at der arbejdes på flere afgange med rute 140.

En stor udfordring som vi debatterede på mødet er, at bussen allerede stopper d.13.1.2024. De nye stoppesteder vil først være færdige i efteråret 2024. I den mellemliggende periode, vil Lumby betjenes af teletaxi. Vi har endnu ikke fået oplyst, hvordan strukturen for teletaxi kommer til at fungere.

Vi er alle enige om, at vi helst ville have bevaret bybussen. Og der er kæmpet for at bevare status quo. Men når nu alle politikerne er enige om, at vi ikke kan bevare vores bybus, fordi der ganske enkelt er for få passagerer, der benytter den, så er det Borgergruppens opfattelse, at det her er den bedst mulige, realistiske måde at afbøde ulemperne på.

I starten af maj 2024 kontaktede vi igen kommunen, for at høre, om der er udarbejdet tegninger, for de kommende stoppesteder, som vi kunne få indsigt i. Vi fik hurtigt svar om, at tegningerne stadig er under udarbejdelse og vi får adgang til dem, når de er færdige. Det forventes at tidsplanen holder og at stoppestederne bliver færdige i 2024.