Om Sjov og Fritid

Sjov og Fritid er en paraplyorganisation for alle de mange forskellige foreninger i Lumby. Sjov og Fritid blev til i sin tid, i slutningen af 1990-erne, for at kunne koordinere foreningernes arbejde, og for at foreningerne kunne samarbejde om forskellige arrangementer og tiltag til gavn og glæde for Lumby. Tanken bag Sjov og Fritid er også den erfaring, at det altid er lettere at søge penge fra puljer og fonde, når flere lokale foreninger står bag en ansøgning. 

Sjov og Fritid har i mange år stået for at planlægge og arrangere Lumby-festen. Således også i år, hvor festen blev afholdt den 27. august på Lumby Skole. De sidste mange år har Lumby-festen altid ligget den sidste lørdag i august. 

I Sjov og Fritid har vi holdt møde, hvor vi har evalueret årets Lumby-fest 2022. Vi talte også sammen om næste års Lumby-fest, som er planlagt til lørdag den 26. august. 

I partnerskabsaftalen mellem Odense Kommune og lokalsamfundet i Lumby er det fastlagt, at Lumby Skole skal være omdrejningspunktet for aktiviteter i byen. Dermed også for Lumby-festen. Dertil kommer, at det ikke længere er muligt at bruge Sjov og Fritids telt, fordi ny lovgivning på området, kræver, at vi skal søge om byggetilladelse til at opstille teltet, ligesom der er nogle andre ret omfattende sikkerhedsforanstaltninger, som skal overholdes. 

Lumby-festen afholdes derfor i skolens aula og gymnastiksal og evt. udenfor i skolegården, hvis vejret tillader det. Der er den fordel ved Lumby skole, at der er gode køkkenfaciliteter og gode legemuligheder for børnene. 

I Sjov og Fritid mødes vi i januar 2023 og arbejder med planlægning af Lumby-festen. I den forbindelse vil vi gerne invitere til, at lokale beboere får mulighed for at komme med ideer til, hvordan Lumby-festen skal afvikles i 2023. Både ideer og praktisk hjælp vil være meget velkomment. 

I hører nærmere her på hjemmesiden og via opslag på FaceBook. 

Med venlig hilsen 

Sjov og Fritid i Lumby