Foreninger og fritidsliv i Lumby

Lumby og Omegns Borgerforening.             

           Borgerforeningens vedtægter

Bestyrelsen:

Hanne S Sørensen – tlf. 65 95 52 05 (formand)

Minni Jensen – tlf. 50 92 83 20 (kasserer)

Kai Bryld – tlf. 64 82 50 22

Inge Christoffersen – tlf. 28 25 51 19 (sekretær)

Gaby Jeppesen  -tlf. 66 18 96 90

Jane Jensen – tlf. 66 16 45 95

Eileen Streymoy Jacobsen – tlf. 40 53 27 03

Medlemskab af Lumby og omegns borgerforening koster 50 kr. for enlige og 100 kr. for en hustand pr. år.

Lumby Idrætsforening LIF88.                                                                                  www.lif88.dk

Lumby Skytteforening.                                                                     www.lumbyskytteforening.dk

Lumby Sogns Lokalhistoriske forening.               www.historienshus.dk/lokalarkiver%20i%20odense%20kommune/lumby%20sogns%20lokalhistoriske%20arkiv

Lumby Forsamlingshus.                                                        www.lumbyforsamlingshus.dk

Lumby-Stige spejderne.                                                                                    www.lumby-stige.dk

Familie og Samfund.                 www.familieogsamfund.dk/fyn/lokalforeninger/lumby-stige-soehus

Lumby Mølle.                                                                                       www.lumbymolle.dk

Lumby-Stige-Søhus Pensionistforening.                     www.stigeonline.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=357